Резиденшъл билдингс

Резиденшъл билдингс

"Резиденшъл билдингс" ООД е инвестиционно дружество с цел проектиране и строителство на жилищни сгради.

Нашата амбиция е да предложим на пазара един строителен стандарт, крайния резултат от който е позитивно възприятие на жилищата и микроклимата в тях.

Водени от европейският опит, ние проектираме и изпълняваме всеки наш проект да отговаря на "нискоенергийна сграда – клас А".

Нашето мото: "Качество, комфорт и нисък разход за отопление и охлаждане".

Резиденшъл билдингс